Waarom Zoomer Nijp?

 • Bijna 50 jaar taxatie-ervaring
 • Onafhankelijk en integer
 • Deskundig en realistisch
 • Heldere taxatierapporten
 • Concurrerende tarieven

Taxeren van bedrijfsmatig vastgoed

Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van onroerende zaken (in dit kader bedrijfsmatig vastgoed). Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een taxateur beslist moet bezitten. Erkend zijn van een taxateur is zonder meer een vereiste. Zoomer Nijp Taxatieburo staat ingeschreven in het register van het NRVT (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed).

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient een taxateur aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst via het afleggen van examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient een taxateur zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging waar de taxateur zich aangesloten heeft (in ons geval de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM).

Waarom uw bedrijfspand laten taxeren?

Er zijn diverse redenen waarom u uw bedrijfs onroerend goed wilt laten taxeren. Inzicht in de waarde van een bedrijfspand of beleggingsobject helpt u bijvoorbeeld bij aan- of verkoopbeslissingen of finacieringsvraagstukken. Ook bij verhuur van een bedrijfspand is een taxatierapport waardevol voor het vaststellen van de huurprijs. Onze kantoor adviseert u onder meer bij financieringsaanvragen, projectontwikkeling, verkoopwaardebepalingen, fiscaliteiten en huurprijsvaststelling.

Betrouwbare en objectieve taxatie

Taxeren is een vak, een aparte discipline binnen de makelaardij. Een professie die kennis, kunde en integriteit vereist. Alleen als die ingrediënten voldoende aanwezig zijn, ontstaat het gewenste eindproduct: een objectieve, betrouwbare en realistische taxatie die een solide basis biedt voor beslissingen of onderhandelingen.

Zoomer Nijp Taxatieburo is een gespecialiseerd kleinschalig taxatiebureau dat zich richt op taxaties van combinatiepanden (bedrijfsruimte met kantoorruimte), bedrijfshallen en loodsen, kantoorpanden, winkelpanden en beleggingsportefeuilles. Onze opdrachtgevers zijn o.a.: eigenaar-gebruikers, particuliere beleggers, eenmanszaken, mkb bedrijven, profit en non-profit organisaties, gemeenten, woningcorporaties, banken, financieel tussenpersonen, zorgaanbieders, institutionele beleggers en grootwinkelbedrijven.

      

U kunt om uiteenlopende redenen een taxatierapport nodig hebben. Een aantal redenen zijn:

 • aan- en verkoopbeslissingen
 • aan- en verhuurbesluiten
 • fusiebesprekingen
 • hypothecaire financiering (chinese wall)
 • projectontwikkeling
 • jaarrekening
 • minnelijke waarderingen met de belastingdienst
 • arbitrage zoals huurgeschillen
 • grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht
 • contra-expertise
 • onteigeningszaken

Waarom Zoomer Nijp Taxatieburo in Dordrecht?

Een taxatie via Zoomer Nijp Taxatieburo betekent in de eerste plaats kwaliteit. Dit wordt gestaafd doordat:

 • wij een ruime ervaring hebben opgedaan in het taxeren van bedrijfsmatige objecten
 • wij beschikken over een uitgebreide database met referentietransacties en up-to-date marktinformatie
 • wij werken volgens de richtlijnen van het NRVT en daarmee kwaliteit geborgd is
 • er geen belangenverstrengeling is tussen een makelaardij en een taxatie afdeling
 • taxaties altijd worden uitgevoerd door een specialist
 • taxaties buiten de regio Drechtsteden worden uitgevoerd in overleg met taxateurs uit de betreffende regio
 • gebruik wordt gemaakt van gevalideerde rekenmodellen
 • er een gedetailleerde onderbouwing van de betrokken waarden wordt gegeven
 • het vier ogenprincipe wordt toegepast
 • bij diverse taxaties een onafhankelijke kwaliteitscontrole plaatsvindt door een externe taxateur

Verder zijn wij op de hoogte van landelijke en regionale marktontwikkelingen en toekomstige ruimtelijke of economische ontwikkelingen in de omgeving van het taxatie object. Maar ook van nieuwe wet- en regelgevingen en gewijzigde bestemmingsplannen. Al deze aspecten worden meegewogen in onze waarderingen. Voor u als opdrachtgever betekent dit: een objectieve en marktconforme taxatie van uw bedrijfsmatig vastgoed.

Zoomer Nijp Taxatieburo staat daarom niet voor niets op de ‘short list’ van diverse financiële instellingen, zoals de FGH Bank en de Rabobank.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

U kunt gemakkelijk via onze website een taxatie-(offerte)aanvraag doen via het online aanvraagformulier. Of u neemt telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak en het opnemen van de gegevens ten behoeve van de uit te voeren taxatie. Wij vertellen u dan ook gelijk wat de kosten zijn.

Taxatierapport

Nadat wij de opname van het bedrijfsobject hebben gedaan beschikt u in ieder geval binnen zeven werkdagen over het taxatierapport. Met dien verstande dat wij van derden ook de documenten aangeleverd hebben gekregen waarvan wij afhankelijk zijn (bijvoorbeeld bodeminformatie, gegevens van een Vereniging van Eigenaars of een verbouwingsspecificatie). U ontvangt ons taxatierapport digitaal alsmede in ‘hard-copy’.

Waar taxeren wij?

Onze taxatiewerkzaamheden verrichten wij in de Drechtsteden, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (tot en met Gorinchem), de Hoekse Waard, regio Groot Rotterdam, regio Den Haag en in Noord-West Brabant.

Waardebegrippen

Klik hier voor uitleg van de door ons gehanteerde waardebegrippen.

Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Ingeschreven taxateurs voeren de titel Register-Taxateur: een waarborg van kwaliteit en deskundigheid. Onze taxateurs vindt u in het online register.

Het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs. De échte prof vindt u zo in het online register.

De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen.

Voor valuatie woningtaxatie aangesloten bij:

 • TVI
 • Taxateursunie
 • NWWI